091 714 8288 ( Mr Phong ) Số 08, Quốc Lộ 61, Ấp Tầm Vu 1, Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang


Logo

Nhà hỏa táng với thiết bị tiên tiến là đầu tư lớn của tập đoàn Tiên Cảnh, một nhà hỏa táng có quy mô hiện đại nhất. 

Thao tác lò phù hợp với điều kiện bảo vệ môi trường, chu kỳ đốt 2 lần, không khói, bảo vệ môi trường. Không thải ra khói gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường.

Thích hợp cho mọi tôn giáo, tổ chức nghi lễ hỏa táng tại đây.